top of page

תכנית הגיל הרך

התכנית כוללת: (ניתן לקיים גם חלקים מהתכנית)

  • הבנת צרכי גן הילדים והרגישות התרבותית עם הצוות המוביל.​

  • 2 סדנאות בנות שעתיים לצוותים בהן נלמד ידע (התפתחות נורמלית, יצירת סביבה בריאה ובטוחה, סימנים לפגיעה, מוקדי התרחשות פוגענית, מעגלי פגיעה, ילדים 'פוגעים' ועוד.. ). נלמד כלים לפיתוח עמדות בנושא מוגנות ומיניות בגיל הרך ונתרגל תגובות 'נכונות' לסיטואציות מורכבות מול ילדים ומול הורים.

  • סדנה להורים - סדנה בת שעתיים בה נלמד עקרונות איך לגדל את ילדינו בריאים ומוגנות מינית ונתרגל סיטואציות אפשריות.

  • פעילויות בגנים (מעל גיל 5) סדנאות מונחות משותפות להורים וילדים - הזדמנות מדהימה להורים וילדים לעסוק במוגנות מינית באופן פשוט ישיר וחיובי. הסדנא מותאמת לגיל הרך.

bottom of page