top of page

תכנית המופע כוללת: (ניתן לקחת גם חלקים מהתכנית)

  • מופע תיאטרלי מוזיקלי מקצועי המחולק בהתאמה לגילאי א'-ג' וד'-ו'. במופע נעסוק דרך תיאטרון ומוזיקה בסיטואציות מותאמות גיל שילדים יכולים להתקל בהן כגון: מגע לא נעים או לא מתאים, טעויות שילדים עושים, איומים, חשיפה לתכנים פוגעניים ברשת, תחושות אשמה, ההבדל בין הלשנה לדיווח ועוד. המופע מלווה בשירים מקוריים ההופכים בשבוע המוגנות לצלצול בית הספר. החוויה של הילדים והמבוגרים (ניתן גם להזמין את ההורים) היא כיפית, מעצימה ומעודדת שיתוף גם בנושאים מורכבים. המופע התקיים בעשרות רבות של בתי ספר ברחבי הארץ.

  • סדנא בת שעתיים לצוותים בהן נלמד ידע (סימנים לפגיעה, ילדים בעלי סיכוי להיפגע, יצירת מוגנות בשגרה, מה עושים כשיש חשד לפגיעה / קרתה פגיעה בפועל , ילדים 'פוגעים', חשיפה לפורנוגרפיה). נלמד כלים לבירור עמדות ונתרגל בפועל סיטואציות אפשריות.

  • ערכת תוכן להעברת שיעור מוגנות בכיתה ע"י צוות בית הספר.

bottom of page