top of page

התכנית הבית ספרית

התכנית כוללת: (ניתן לקחת גם חלקים מהתכנית)

  • הבנת צרכי בית הספר/קהילה והרגישות התרבותית עם הצוות המוביל של בית הספר.

  • 2 סדנאות בנות שעתיים לצוותים בהן נלמד ידע (סימנים לפגיעה, ילדים בעלי סיכוי להיפגע, יצירת מוגנות בשגרה, מה עושים כשיש חשד לפגיעה / קרתה פגיעה בפועל , ילדים 'פוגעים', חשיפה לפורנוגרפיה). נלמד כלים לבירור עמדות ונתרגל בפועל סיטואציות אפשריות.

  • סדנה להורים - שעתים שבהם נלמד כלים לפיתוח מוגנות מינית ומיניות בריאה בשגרה ודרכים להתמודדות כאשר יש חשד לפגיעה או כאשר פגיעה התגלתה.

  • פעילויות בכיתות- ישנן 2 אפשרויות:
    א.סדנאות מונחות משותפות להורים וילדים - הזדמנות מדהימה להורים וילדים לעסוק במוגנות מינית באופן פשוט ישיר וחיובי
    ב. סדנאות מיניות בריאה ומוגנות בכיתות המועברות על ידי מנחי 'לתת פה' בשיתוף המחנכ/ת.

  • מופע בית-ספרי מסכם - "יש לי למי לספר" המופע כיפי,סוחף וחווייתי העוסק בדילמות מוגנות מינית דרך תיאטרון ומוזיקה.

bottom of page