top of page
מצגת מההרצאה

תודה על השתתפותכם בסדנה למוגנות מינית ומיניות בריאה בגיל ההתבגרות, בקבצים הנ"ל סיכום הכלים שקיבלתם בהרצאה וקובץ לשלבי התמודדות עם פגיעה.

אנו משקיעים משאבים רבים על מנת לתת תוכן פשוט, נגיש ומעשי נשמח אם תתמכו בפעילות שלנו בלינק הזה

שלבי התמודדות עם פגיעה
bottom of page