עמותת לתת פה מעבירים סדנאות והרצאות על מוגנות מינית ומיניות בריאה להורים, צוותים חינוכיים וילדים מהגיל הרך ועד לתיכון. בקבצים מצורפים מערכי למורים לאחר תכנית מופע, ומכתב מסכם להורי בית הספר.

מכתב להורים אחרי מופע
מערך המשך למורים אחרי מופע