top of page

אנחנו מאוד שמחים שבחרתם להשתתף במופע 'יש לי למי לספר' של עמותת 'לתת פה'
חשוב להראות לילדים את השירים לפני המופע - זה משפיע על המעורבות הילדים.

בעמוד זה תמצאו את שלושת השירים, מערך ההכנה למופע,מערך עיבוד המופע והמכתב להורים
 

מידע נוסף אודות המופע אפשר לראות כאן
מערך הכנה למורים לקראת מופע על בסיס השיר הלב הוא לא מחסן
מערך המשך למורים אחרי מופע
מכתב להורים אחרי מופע
bottom of page