top of page

תכנית מוגנות ברשת:
 

גישת 'לתת פה' למוגנות ברשת מבוססת על הבנה שחרדה/הפחדות לא מניעים לפעולה, על מנת ליצור מוגנות ברשת צריך לדבר בשפה חינוכית פשוטה

התכנית כוללת: (ניתן לקחת גם חלקים מהתכנית)

  • הרצאה למבוגרים בנושא מוגנות ברשת ופורנוגרפיה. היכרות עם העולם הוירטואלי שילדים נמצאים בו, סוגים של אתגרים ברשת ומה המניעים העמוקים של ילדים להיות במקומות האלה, מה אני ההורה צריך לעשות ע"מ להיות כתובת, דינמיקה של פגיעה ברשת , עולם פורנוגרפי- מניעים וכלים להתמודדות. מודל הראיון של לתת פה, איך בונים חוסן, הכנה להורים למפגש המשותף.

 

  • מפגש מונחה משותף להורים וילדים לתרגול סיטואציות וכתיבת אמנה משפחתית למוגנות ברשת המקובלת על בני הבית - מטרת המפגש הוא שכל משפחה תדון דרך דף עבודה ובאופן מונחה ופתוח על מספר אספקטים בנושא מוגנות ברשת , סינון, כללים שהיינו רוצים במשפחה לגבי שימוש בנייד וכו..

התכנית מתאימה לכיתות ג'-י"ב ומותאמת על פי גיל. 

bottom of page