top of page

תכניות לתת פה נכללות במאגר התכניות של משרד החינוך מס' 2322 ומיועדות לתלמידים בגני חובה ובכיתות א'-ח', להוריהם ולצוותי הוראה במסגרות החינוכיות השונות. https://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?

q=2322&id=2322

המטרה: איתור ומניעה של התנהגויות פוגעניות של ילדים - ילדי הכלה עלולים להיות חשופים להתנהגויות סיכון מסוגים שונים, ויש מצבים בהם מסגרות חינוכיות מתקשות לתת מענה לילדים אלו בפרט ולמעגלים החברתיים של הכיתה של ילדים אלו. בתכניות המורים והורים ירכשו ידע וכלים פשוטים, ישירים וחיוביים לאיתור ילדים עם מצוקות שונות, לעבודה עם ומול הוריהם על מנת להוות כתובת לילדים בשגרה, במצבים של חשד לפגיעה ובהתמודדות עם מצוקות שונות (רגשיות/ לימודיות/ חברתיות), התנהגויות פוגעניות/ לא הולמות של ילדים ופגיעות מכל סוג שהוא בין ילדים או בילדים (לרבות אלימות מכל סוג, התעללות ומצוקות רגשיות שונות).

יעדים: מיפוי והבנה של הקשיים ההתמודדויות של ילדי הכלה המשולבים בכיתה (קשיים רגשיים, התנהגותיים, לקויות שונות ו/או ילדים חוו טראומות שונות). גיבוש מענה לצרכי הילדים הן ברמה הפרטנית והן ברמה הכיתתית כדי לאפשר התמודדות מיטבית, לקדם את רווחת תלמידים אלו בפרט ותלמידי הכיתה בכלל, לאפשר שילוב טוב יותר ולתת לצוותים החינוכיים את הכלים על מנת שיוכלו להתמודד עם אתגרים אלו בצורה הטובה ביותר.  

אוכלוסיית יעד: ילדי ההכלה והמעגלים סביבם: 

  1. מורים/ות של כיתות בהם משולבים ילדי/ות הכלה. 

  2. כיתות האם של ילדים אלו. 

  3. הורי הילדים. 

מטרת הפעילות להכשיר את הצוותים החינוכיים בעזרת לימוד כלים ומודלים פרקטיים על מנת שיוכלו לתת בעצמם מענה מיטבי לילדים אלו בפרט ולילדי הכיתה בכלל.

דרכי פעולה:

  1. הכשרת הצוותים החינוכיים. העשרת הצוות החינוכי בנושאים המקדמים הכלה והשתלבות ובעיקר בהתמודדות עם בעיות התנהגותיות-רגשיות ובעיות חברתיות 2 מפגשים בני שעה וחצי כ"א

  2. חיזוק והעצמה של תלמידים מאתגרים התנהגותית ו/או תלמידים עם בעיות רגשיות ורכישת כלים להתמודדות מיטבית על מנת לייצר מניעה של בעיות על רקע קשיים רגשיים או התנהגותיים. (בהתאם לנושאים הרגשיים/חברתיים/התנהגותיים שיעלו במיפוי ובגיבוש עם המורים)3-4 מפגשים בני 60 דקות

  3. העברת סדנאות בכיתות שאותר בהם צורך התערבות. (תוך הקפדה שהפעילות תסייע ותקדם את הכלתם ושילובם של התלמידים המאותרים).60 דק' כל קבוצה

  4. הרצאה חווייתית להורים בנושאי איתור מצוקות שונות והתנהגויות סיכון וכלים להתמודדות עם בעיות התנהגותיות רגשיות וחברתיות של ילדיהם.

  5. מפגש משותף לילדי הכלה והוריהם. התערבות לטיפול בבעיות התנהגותיות רגשיות לתלמידים והוריהם על ידי אנשי מקצוע. 60 דק' כל קבוצה

  6. מערכי המשך אותם מחנכי/ות הכיתות יעבירו כהמשך לתהליך בכיתה.

 

תוצאות מצופות: שיפור במצבם הרגשי והחברתי של ילדי הכלה וקידום אקלים מיטבי. 

התכניות פועלת בכל הארץ ומותאמות למגזרים שונים (חילוני, דתי, חרדי וערבי) הן ברמת התכנים והשפה והן ברגישות התרבותית של הצוותים המקצועיים שמעבירים את ההרצאות והסדנאות. התכניות שלנו מותאמות לילדים ונוער בבתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים. כמו כן ישנה תוכנית לילדים בגיל הרך.

bottom of page