top of page
רמזורים טליה אתגר
כלים להגברת מוגנות מינית בגיל הרך

תודה על השתתפותכם בסדנה למוגנות מינית ומיניות בריאה בגיל הרך, בקבצים הנ"ל סיכום הכלים שקיבלתם בהרצאה וקובץ הרמזורים לזיהוי התנהגות מעוררת חשד של טליה אתגר.

אנו משקיעים משאבים רבים על מנת לתת תוכן פשוט, נגיש ומעשי נשמח אם תתמכו בפעילות שלנו בלינק הזה

שלבי התמודדות עם פגיעה
bottom of page