top of page

למה ילדים לא מספרים על כך שהם נפגעו ומה יכול לעזור להם לשתף אותנו?

  1. הם מרגישים אשמה ובושה

  2. הם פוחדים שההורים יתפרקו

  3. הם נרתעים מתגובת היתר שלנו ההורים

  4. כי לא שאלנו אותם.

ולכן.. מה שיעזור לילדים לשתף הוא:

  1. שאנחנו ניזום ונשאל

  2. שלא ניבהל

  3. שנהיה גאים בהם על כל שיתוף

במקרה והילדים מספרים לנו על פגיעה כמובן שגם אנחנו ההורים נצטרך להתייעץ עם גורמים מקצועיים ובמקרים מסוימים לדווח על כך לרשות.

bottom of page