top of page

עמוד הפרסומים שלנו

latet_peh_logo_final_igul_RGB.png

שלום לכם, אנחנו שמחים ומתרגשים לקראת הפעילות שאנו הולכים להעביר אצלכם.

בדף זה מרוכזים חומרים מקדימים שאפשר לשלוח למשתתפים - הזמנות ומכתבים. 

יסודי
Title
נושא הסדנא
גילאים
סוג קובץ
הערות
כותרת
pic

לקריאה:
סיכומי הכלים מההרצאות:

כלים להורי מתבגרים
כלים להגברת המוגנות בגיל הרך
שלבי התמודדות עם פגיעה
שלבי.png
כלים למוגנות ברשת
צילום מסך 2021-03-18 144303.png
כלים למוגות מינית בגילאי יסודי
יסודי.png
צ'ק ליסט למוגנות ברשת
צ'ק ליסט למוגנות ברשת לתת פה.jpg

לצפייה:
תכנים מצולמים

למופע הדיגטלי 'יש לי למי לספר' (בתשלום)
Screenshot 2022-04-04 103711_edited.png
לוובינר חינמי לאיתור ומענה למצוקות של ילדים
ezgif.com-video-to-gif.gif
למדריך להורה שילדו נפגע
טוב שסיפרת מענה.png
חטב ותיכון
bottom of page