top of page

תוכנית מוגנות מינית לבתי ספר יסודיים (א'-ו')
הרעיון העומד מאחורי התכנית הוא להפוך את המבוגרים סביב הילדים לכתובות פעילות בנושא מוגנות מינית וליצור שפה אחידה בין מבוגרים ילדים

latet_web_icons2018_0006_Vector-Smart-Ob

תוכנית מוגנות מינית לגיל הרך

הגיל הרך הוא הזדמנות לחנך את ילדינו לבריאות ומוגנות מינית ולעצב אצלם תפיסה ראשונית לגבי פרטיות, מרחב אישי,ראיית זולת ,התמודדות עם קושי ועוד..

latet_web_icons2018_0005_Vector-Smart-Ob

תוכנית מוגנות מינית לקהילות

מטרת התכנית הקהילתית היא ליישר קו עם הגורמים השונים בקהילה, ליצור תקשורת מקרבת וכתובות פעילות ע"מ להגביר את הביטחון המוגנות ותחושת המסוגלות 

latet_web_icons2018_0007_Vector-Smart-Ob

תוכנית מופע (א'-ו')
המופע 'יש לי למי לספר' מצליח בצורה חוויתית דרך שירים ומערכונים מקוריים להעביר את תכני המוגנות ממקום ויזואלי ורגשי ולא רק שכלי. המופע עוסק בצורה מפורשת ובעדינות בתכנים של מוגנות מינית והמשך עיסוק בנושא דרך עיבוד של הצוות וההורים

latet_web_icons2018_13.png

תוכנית מוגנות ברשת

למרחב הוירטואלי יש יתרונות וחסרונות רבים, הנחת העבודה היא שילדינו יחשפו לתוכן פוגעני ברשת על כל סוגיו ולכן עלינו ליזום חינוך דיגיטלי מגיל צעיר, להבין את עולמם, לעזור להם להציב גבולות פנימיים וחיצוניים ולתת מענה במקרים של פגיעה

latet_web_icons2018_0000_Vector-Smart-Ob

תוכנית לחטיבות בינים (ו-ח) 

המעבר בין הילדות לגיל הנעורים מבלבל מצד אחד מרגישים גדולים ויודעים, מצד שני ישנן הרבה שאלות המקבלות מענה ממקורות לא מיטיבים ויש חוסר ביטחון - מטרתנו היא לנרמל ולתת מענה לשאלות ממקום חיובי, אמיתי, חינוכי וערכי. 

latet_web_icons2018_12.png

תוכנית לבני נוער

גיל התבגרות כולל גילויים, סקרנות, שאלות, בדיקת גבולות, מיניות בריאה ולעתים אף לפגיעות ברמות שונות. בסדנאות נזמין את הנוער בשיח פתוח לבירור אישי וערכי לגיבוש עקרונות ומענה על שאלות בנושא גוף ומיניות

latet_web_icons2018_0004_Vector-Smart-Ob

תוכנית מוגנות מינית לקהילות חרדיות ושמרניות

לצערנו ישנן פגיעות בכל המגזרים וחשוב מאוד להתייחס לרגישות התרבותית של כל קהילה. המטרה היא ליישר קו עם הגורמים השונים בקהילה, ליצור דמויות בבית הספר/בקהילה שיעבירו את התכנים ברגישות הראויה ע"מ להגביר את הביטחון המוגנות ותחושת המסוגלות 

latet_web_icons2018_0003_Vector-Smart-Ob
bottom of page