top of page

תכנית הקהילות
 

התכנית כוללת: (ניתן לקחת גם חלקים מהתכנית)

  • הרצאה למבוגרים הכוללת ידע וכלים בשגרה ובחירום ע"מ להיות כתובת עבור ילדינו בנושא מוגנות.

  • מפגש מונחה משותף להורים וילדים העוסק באופן ישיר וחיובי במוגנות מינית.

  • 2 מפגשי נוער העוסקים במספר פנים של מוגנות ומיניות בריאה קשר ואהבה.

  • מופע קהילתי תיאטרלי מוזיקלי - 'יש לי למי לספר' (פירוט נוסף בתכנית מופע)

(ניתן לשלב תכנית לגיל הרך ומוגנות ברשת

bottom of page