top of page

תכנית קהילות חרדיות ושמרניות

התכנית כוללת: (ניתן לקחת גם חלקים מהתכנית)

  • סדנאות למורים: צוות בית הספר יעבור השתלמות מעמיקה של מספר מפגשים עם הצוות המקצועי של 'לתת פה' בהם ילמדו ידע וכלים להגברת מוגנות בשגרה ובחירום. בנוסף המחנכים יעברו הכשרה בהעברת 6 מערכים בכיתות שלהם.

 

  • הרצאה להורים: ההרצאה תעסוק ביצירת תקשורת נכונה בנושא המוגנות ובאתגרים העומדים לפתחנו כהורים.

 

  • סדנאות בכיתות מועברות ע"י המחנכים לתלמידיהם בבית הספר בליווי מנחי "לתת פה":  סדרה של שישה מפגשים שיכללו נושאים רבים בהם: התייחסות לעולם הרגשי באופן כללי וזיהוי מצבי סכנה בעזרת הקשבה לרגשות, התרחקות ממצבי פגיעה אפשרית בנושאים שונים, אסרטיביות- יכולת להגיד לא במצבי סיכון, לחץ חברתי, סודות טובים ורעים,  חשיבות השמירה על פרטיות ועל פרטיות הגוף, שימת לב לזולת, פגיעות ברשת האינטרנט, יצירת ערוץ תקשורת פתוח עם מבוגרים בשאלות, לבטים או חוויות פוגעניות שחוו.

  • עבודות בית: לאחר כל מפגש הילדים יקבלו דף עבודה למילוי עם ההורים בכדי למצב את ההורים ככתובת המרכזית לכל שאלה, התמודדות וח"ו מצב של פגיעה. לאחר המילוי המשותף ההורים יחתמו והתלמידים יחזירו את עבודת הבית לכיתה לעיבוד כיתתי עם המחנכ/ת.

Arison_logo-1.jpg

התכנית בשיתוף

bottom of page