top of page

האם ילדים עלולים לפגוע בילדים אחרים? 

 

הרבה מעבירות המין נגד קטינים מבוצעות על ידי קטינים בעצמם, לעיתים יחיד/ה יפגע ביחיד/ה, יחיד/ה בקבוצה, קבוצה ביחיד/ה או קבוצה בקבוצה.

אין הסבר אחד לשאלה מדוע ילד יפגע בחברו. לפעמים ילד או ילדה שפגועים היו בעצמם קורבנות לפגיעה, ייתכן והפוגע נחשף למידע מיני לא תואם (ללא תיווך של מבוגר אחראי) והוא מבצע בחברו את המעשה בו צפה. באבחון מקצועי לפוגע ייתכן ויעלו סיבות רגשיות או נפשיות נוספות לכך שהוא פגע והוא יופנה לטיפול בעצמו.

לעומת מבוגרים פוגעים אותם נגדיר בדרך כלל כ"מכורים" או בעלי "עיוותי חשיבה", אנו מקווים לעזור לילד שפגע ללמוד להתייחס לזולת באופן אמפאטי ומכבד. מסיבה זו המינוח שאנשי טיפול בדרך כלל משתמשים בו ביחס לילדים שפגעו הוא "ילדים עם התנהגות מינית בעייתית".

כאשר אין טיפול ראוי ילדים הפוגעים מינית עלולים לחזור על מעשיהם, והתוקפנות רק תלך ותחמיר. ככל שהתוקף יקבל טיפול בגיל צעיר יותר כך תהליך השיקום שלו יהיה מוצלח יותר.

 

bottom of page