top of page

האם יש אפשרות שהילד שטוען שנפגע מינית המציא את הפגיעה ?

 

כאשר ילד מספר על כך שנפגע חשוב מאוד להתייחס אליו במלא הרצינות. פנייה של ילד שתישאר ללא מענה תוביל לכך שהוא עלול להסתגר ולא לפנות שוב לבקש עזרה. לפעמים הדבר גורם לכך שפגיעה תימשך במשך זמן רב.

נדיר מאוד שילד ימציא פגיעה, ההיפך הוא הנכון. במקרים רבים ילדים עלולים להמעיט באופי הפגיעה או להכחיש את קיומה. מחקרים מראים שכמות דיווחי השווא של ילדים על פגיעות מיניות הוא מזערי (כאחוז אחד).

 

bottom of page