top of page

למה פגיעה מינית משפיעה כל כך על הנפגע?

 

פגיעה מינית פוגעת ביסודות של הנפש ,היא פוגעת בקבלה העצמית של האדם , באמון שלו בעצמו ובעולם. פגיעה מינית מלווה לרוב בתחושת אשמה קשה ובבדידות. כמו כן ככל שהפגיעה מתרחשת בגיל יותר צעיר כך היא מערערת יותר יסודות נפשיים החשובים להתפתחות ולעיצוב הזהות. כאשר הפגיעה היא בתוך המשפחה או כאשר היא פגיעה ארוכת טווח ההשלכות שלה יהיו קשות יותר. אם הסימנים של הפגיעה אינם ניכרים מייד הם עלולים להופיע לאחר שנים. תסמונות קליניות שונות עלולות להתפתח כתוצאה מפגיעה מינית: דיכאון, חרדות, הפרעות אכילה, פגיעה עצמית, תלונה על מחושים ללא הסבר רפואי, שימוש בסם, ודיסוציאציה. הטראומה המודחקת יכולה לצאת בצורה של שחזורים (פלאש-בק) של הפגיעה, דריכות פיזית, פגיעה בתפקוד המיני (גם שנים אחרי התרחשות הפגיעה), קשיי שינה, קושי להתחבר לרגשות, הימנעות מאנשים, ממקומות או מאירועים המזכירים את הפגיעה, פגיעה בתפקוד הלימודי והפחתת עניין בפעילות ועשייה באופן כללי. יש מנגנון שיכול לגרום לנפגע לשחזר את הפגיעה ולכן אנו רואים נפגעים שחווים פגיעות נוספות שוב ושוב. מנגנון אחר יכול להביא לכך שנפגע ישחזר את הפגיעה בכך שהוא יהפוך בעצמו לפוגע.

טיפול מקצועי יוכל לעזור לנפגע להשתקם ולחזור למסלול חייו הן מבחינה רגשית והן מבחינה מעשית. תמיכה של בני משפחה או חברים קרובים יכולה להיות גם כן משמעותית להחלמה מפגיעה.

 

bottom of page