top of page

נבנה יחד עם הילדים היום "תכנית ביטחון משפחתית" ונתרגל את הכללים שבנינו.

 

1. מה נעשה כאשר הולכים לאיבוד?

(לדוגמא: להישאר במקום עד שיבואו לחפש אותי, לימוד השמות ומספרי הטלפון של ההורים).

>> נתרגל: נצא יחד סמוך לבית ו"כאילו" הילד/ה יילך לאיבוד ויפעל בצורה המתבקשת. נחמיא לילד/ה על הפעולה הנכונה.

 

2. כאשר אני רוצה לשנות תכניות

(לדוגמא: אם רוצים לחזור הביתה מאוחר יותר או ללכת לחבר/ה באופן לא מתוכנן חייבים לבקש קודם רשות מההורים או לבקש טלפון כדי להודיע להם ולקבל מהם אישור).

>> נתרגל: "כאילו" הילד/ה מאוד רוצה להישאר לשחק מאוחר, ושם לב שהשעה שקבעו לחזור הביתה הגיע.

 

3. אם חבר/ה או אחד האחים מציק, מפריע או מרביץ לי

(לדוגמא: להתרחק ולספר בהקדם להורים).

>> נתרגל: "בוא נגיד שילדים הציקו לך בהסעה, מה אתה עושה? למי אתה מספר?"

 

4. אם אני עשיתי משהו לא טוב שאני מתבייש/ת לספר

(לדוגמא: לספר להורים ולדעת שהם יהיו גאים שהעזת לספר ויעזרו לך לתקן את המצב).

>> נתרגל: איזה דבר לא טוב ילד/ה יכול לעשות לדעתך? (לקחת משהו בלי רשות, להעתיק, להרביץ וכו'), מה כדאי לו לדעתך לעשות כדי לצאת מהמצב שהוא הסתבך בו? מה אתה היית עושה אילו היית במצב כזה? בוא נתרגל שאתה בא אליי (להורים) לספר משהו לא טוב. (וההורים מגיבים בגאווה על זה שהילד סיפר).

 

5. אם אני מריח/ה ריח של גז או עשן בבית

(לדוגמא: לצעוק מייד למבוגר ולהגיד לכולם לצאת החוצה כדי לא להיפגע).

>> נתרגל: בשעת הערב- אמא מקלחת את התינוק ואתה מריח גז/עשן בבית, מה את/ה עושה?

 

6. אם אני רואה חבר/ה או מישהו מהמשפחה שקרה לו משהו לא טוב (לדוגמא: נספר להורים בהקדם כדי שיוכלו לעזור לו).

>> נתרגל: "נגיד שראית ילדים גדולים מרביצים לילד/ה קטנ/ה משכונה או בבית הספר, מה אתה עושה? למי אתה תספר? בוא תספר לי ונתרגל מה אנו ההורים נעשה כדי לעזור (נשבח את הילד/ה שלנו על שסיפר/ה, נתרגל שיחת טלפון להורים אחרים או למורה כדי לעזור).

 

7. איזו עוד מצבי בטיחות תרצו להטמיע עם הילדים? איך תתרגלו את המצבים הללו?

bottom of page