top of page

< שלבי התמודדות עם פגיעה

    < מודל התגובה הטובה

<  ההבדל בין משחק לפגיעה

<  משפטים לגיל הרך

   < תכנית ביטחון משפחתית

איך נענה על השאלות שלהם? >

מחוסר אונים למסוגלות - מודל תגובה להתמודדות של ילדים / בין ילדים בנושאים מיניים. >

רשימת שאלות טובות יותר לשאול את הילד/ה שלך מ"איך היה בבית הספר" >

   < דוגמאות לשאלות על מיניות ומוגנות של ילדים ונוער בגילאים מגזרים שונים

"האם יש אפשרות לדבר על מוגנות מינית בלי להציף בפחד? אני מעדיפה לדבר עם הילדים שלי על הצד הבריא שבמיניות, האם זה אפשרי?"  >

"אני כל הזמן שומעת על פגיעות מיניות בילדים, האם זה באמת קורה כל כך הרבה? מה אפשר לעשות כדי לשמור על הילדים שלנו?" >

האם יש סימנים שיכולים להעיד על כך שילד חווה פגיעה מינית? >

למה פגיעה מינית משפיעה כל כך על הנפגע? >

האם יש אפשרות שהילד שטוען שנפגע מינית המציא את הפגיעה ? >

 

האם ניתן למנוע מראש פגיעות מיניות בילדים? >

 

האם ילדים עלולים לפגוע בילדים אחרים? >

 

האם משחקים בעלי אופי מיני בין ילדים נחשבים לפגיעה? >

 

העקרונות שיעזרו לנו להבחין בין משחק לבין פגיעה: >

 

דיווח, ענישה וטיפול: >

 

איך נצליח לנהל שיחה עם הילדים שלנו על תכנים אליהם הם חשופים באינטרנט? >

 

האם ילדים במגזרים דתיים/שמרניים נמצאים במצבי סיכון ייחודיים? >

באלו שמות אפשר להשתמש כדי לדבר על אברי הגוף הפרטיים? >

 

איפה אפשר ללמוד עוד? >

 

bottom of page