top of page

העקרונות שיעזרו לנו להבחין בין משחק לבין פגיעה מינית: >

לא כל מגע מיני בין ילדים ייחשב כפגיעה. יש שלבים בתפתחות בהם יש לילדים חקרנות מינית נורמלית. במקרה וילדים צעירים (גן-יסודי) נגעו אחד בשני והתנאים הבאים קיימים ייתכן כנראה ומדובר בחקרנות מינית טבעית.

• הילדים נראים שמחים

• יש סקרנות וחקירה בתחומים נוספים

• חברות והדדיות ללא כפייה או ניצול

• חקרנות בין ילדים דומים בגיל, גוף והבנה

• הילדים מגיבים אח"כ טוב לגבולות

במצב שכזה התערבות נכונה תהיה חינוכית- הצבת גבולות והפנמת ערכים. נסביר לילדים שהגוף הוא פרטי ולכן זו הדמנות לחזור ולהפנים את הכללים של השמירה על פרטיות הגוף .

 

לעומת זאת, יש מצבים בהם התנהלות מינית בין ילדים יכולה להתחיל כמשחק או להיראות כמשחק אך החוויה היא של פגיעה. באופן בסיסי כאשר אין הדדיות והסכמה זהו סימן למצב פוגעני.

עקרונות הבדל בין משחק בעל אופי מיני (בין ילדים) לפגיעה:

  1. היה רצון משותף

  2. היה אפשר להפסיק בכל רגע את המגע

  3. כל הצדדים נהנו

  4. לא היה פער גילאים/קוגניטיבי

  5. הילדים הגיבו טוב לגבולות לאחר התערבות המבוגרים
     

במשחקים תנאים אלו מתקיימים. לכן אם יש בין ילדים משחק עם גוון מיני נציב גבולות "זה לא מתאים!" וניתן מענה חינוכי וערכי.

אם תנאים אלו לא מתקיימים ייתכן מאוד והילד/ה חוו/תה פגיעה שמצריכה מענה מקצועי.

בכל מקרה כדאי להתייעץ עם הגורמים המקצועיים (יועצ/ת, פסיכולוג/ית המוסד החינוכי או הרשות. קווי סיוע)

bottom of page