top of page

האם יש גם נשים שפוגעות?

 

יש תפיסה רווחת שאחוז גבוה יותר של גברים פוגעים מאשר נשים וכנראה יש אמת בדבר אך יש סיפורים רבים על פגיעות של נשים, כדוגמת מנהלת בית ספר דתי באוסטרליה שפגעה בעשרות רבות של בנות בצורה חמורה או על מדריכה שפגעה בבנים. ישנם מקרים על פגיעה בתוך המשפחה על ידי אמהות. כנראה יש גם פחות דיווח ביחס לפגיעות על ידי נשים. כאשר מדובר בפגיעות בין ילדים או נערים אין הבדל בנתונים של פגיעות בין בנים לבנים ובין בנות לבנות. בנות מהוות 7% מכלל בני הנוער שפוגעים מינית והן בדרך כלל פוגעות כקבוצה. לעיתים הן ייחשבו כקורבנות באותו הזמן שהן פגעו. בנות יפגעו בד"כ במסגרת הבית והחברים ופחות בבית הספר.

 

bottom of page