האם פגיעה מינית קשורה ללבוש חושפני או לא צנוע? האם בנות יפות נפגעות יותר?

 

פגיעה מינית אינה אקט שקשור למשיכה אלא אקט של אלימות ושליטה. נפגעות נשים מכל המינים, הסוגים, הגילאים וסגנונות הלבוש.