top of page

האם פגיעה מינית קשורה ללבוש חושפני או לא צנוע? האם בנות יפות נפגעות יותר?

 

פגיעה מינית אינה אקט שקשור למשיכה אלא אקט של אלימות ושליטה. נפגעות נשים מכל המינים, הסוגים, הגילאים וסגנונות הלבוש.

 

bottom of page