top of page

דימוי גוף חיובי ואסרטיביות?

 

בנות (בעיקר בגיל ההתבגרות) נוטות להיות שיפוטיות מאוד כלפי הגוף שלהם. אם נחנך לחיבור לגוף, לקבלה ולאהבה עצמית, נאפשר לבנותינו להיות קשובות יותר לגופן וערניות יותר במקרה ומשהו לא נעים להן. דימוי גוף חיובי גם מחזק את הביטחון העצמי הכללי ונותן תחושה שיש לי מקום בעולם וזכות להגנה ולמרחב. נשתדל לשים לב לילדות ולילדים להם יש דימוי גוף ירוד ונשתדל לעזור להם על ידי חיבור לטוב שבחיים וקבלה עצמית. חינוך לאסרטיביות יכול להשפיע לטובה בהתמודדות עם מצבים פוגעניים (על אף שלעיתים יש תופעה של קיפאון בזמן פגיעה שמונע מאיתנו להגיב או להתנגד), ברגעים שלפני הפגיעה וביכולת להימנע מכניסה למצבים מסוכנים. אסרטיביות תועיל גם כדי להצליח לשתף ולספר על הפגיעה אחרי שהיא קרתה.

 

bottom of page