top of page

 

דוגמאות לשאלות שבני כיתות ו'- ח' שאלו באופן אנונימי בסדנאות בבתי ספר דתיים תורניים:

האם זה בסדר אם אין לי שום שערות בשום מקום?

איך ילדים באים לעולם?

אני מצליח לעבור את החסימות שההורים שלי שמים באינטרנט ומרגיש רע עם זה.

איך עובר הזרע מהבעל לביצית של האישה?

לפעמים אני עושה "גדולים" (צואה) וכשאני מנגב יוצא לי דם מה זה אומר?

איך אני מתמודד עם המשיכה המינית? אפשר עצות בבקשה?

למה אתם מדברים איתנו על זה? זה נושא צנוע! לא עדיף לחכות שנגדל?

האם ההורים שלי עושים מה שראיתי בסרטונים לא צנועים?

למה בעצם סרטים אלו בעייתיים?

אם התמכרתי לאוננות עם מי אני יכול לדבר?

אם פגעו במישהו על מה זה יכול להשפיע בעתיד? ואם זה לא השפיע עליו עד גיל בגרות זה אומר

שלא צריך להתייחס?

האם מישהו שנפגע בעבר שעבר טיפול נמצא עדיין במצב סיכון?

אני לא יודע אם זה טוב לדעת את כל הדברים שקשורים בצניעות כי לפעמים זה קצת מביך את כולם

ואני רוצה לשאול אם המבוכה הזאת טובה או לא????

זה כיף לעשות ילדים?

מותר/אסור לדבר עם בנות? למה? למה אסור לגעת? האם מותר שתהיה לי חברה?

אם אוננתי איך אני עושה תשובה?

מה כל כך גרוע בלהתקלח יחד כמה בנים? זה בסדר אם הראינו אחד לשני?

איך עושים ילדים?

 

bottom of page