top of page

באלו שמות אפשר להשתמש כדי לדבר על אברי הגוף הפרטיים?

 

כל איבר בגוף הוא פרטי, אך האיברים הפרטיים ביותר הם אלו שאנו מכסים כשאנו הולכים לבריכה- בנים מכסים את איזור החלציים ובנות גם את איזור החזה. העיקרון הוא שאין מילה נכונה או לא נכונה. זה מקובל וראוי שמשפחה תיצור את השפה הפנימית שלה לדיבור על איברים פרטיים. מה שחשוב הוא שיהיה שיח ויהיו מילים איתם אפשר לתקשר על איברים אלו. ביטויים שלא הייתי משתמש בהם הם כאלו שיש להם הקשר שלילי (לדוגמא שמות להפרשות גופניות כגון: פיפי, קטנים, גדולים). בוודאי שלא הייתי משתמש בביטויי הרחוב שבדרך כלל משתמשים בהם בקללות (אם כי חשוב לשוחח עם הילד על שמות אברי הגוף שהוא מכיר ולאפשר להם להעלות גם את השמות הבעייתיים שהם מכירים מהרחוב כדי שהם יבינו שעדיף להשתמש בביטויים חיוביים ולא בכאלו שמביעים זלזול ופגיעה). יש (בציבור הדתי) שמשתמשים בביטוי "ברית" או "איבר הברית" לגבי איבר המין הגברי (ביטוי שמתקשר למושג קדוש וחיובי) ויש שממליצים על המושג הרפואי "פין". המושג ישבן הוא פשוט וחיובי. מתחת לברית יש "שק אשכים" (יש שיגידו "ביצים"). יש לאישה "חזה", ואיבר המין הנשי נקרא בשפה הרפואית "פות". יש שיקראו לו "המקום הפרטי" או "האיבר הפרטי".

 

bottom of page