top of page

האם ילדים במשפחות ברוכות ילדים נמצאים במצבי סיכון ייחודיים?

 

במשפחות ברוכות ילדים באופן כללי יש להורים פחות יכולת לפקח, הן מבחינה טכנית והן בחלוקת הקשב ותשומת הלב. באופן אידיאלי אנו רוצים שהורה יהיה תמיד כתובת עבור הסקרנות או הקשיים של הילד, וכאשר הורה צריך לעקוב אחרי ילדים רבים זה יכול להיות מורכב יותר. לעיתים נותנים לאחים בוגרים אחריות על הקטנים וטשטוש גבול הסמכות יכול ליצור תשתית לפגיעה אפשרית. הורה שמכיר במורכבות הזו ידאג לתת זמן איכות קבועה לכל ילד ויטפח קשר רגשי אישי איתו, יהיה יותר ערני (בלי לחץ..) לסימנים שיכולים להעיד על פגיעה, יוודא שהקשר בין האחים הוא בטוח וחיובי ויבסס נורמות בטוחות של התנהגות בבית (לדוגמא: שיתוף יומיומי על רגשות שונים של שהילד חווה במהלך היום. מעורבות בסדר היום של הילדים, ביחסים החברתיים שלהם ובתוכניות בהם הם צופים). לשמחתי אני מכיר משפחות רבות בהם ההורים ידעו "להיות שם" עבור כל ילד וכאשר ילד הרגיש מצוקה הם יכלו לחבק, להגיב ולטפל בצורה טובה.

 

bottom of page