top of page

האם ילדים במגזר הדתי נמצאים במצבי סיכון ייחודיים?

 

כן. חשוב להבין את מצבי הסיכון הייחודיים כי מודעות תעזור לנו להגן על הילדים שלנו. ילדים במגזר דתיים (בעולם כולו) מתחנכים לציות לסמכות חיצונית. יש בחברה הדתית היררכיה מובנית לציות למבוגר- כל אדם עם זקן הוא דמות סמכות. חשוב לחנך ילד להאמין בעצמו ובכוח השיפוט המיוחד שלו! בנוסף, בציבור הדתי יש לעיתים תמימות גדולה ביחס לתכנים אלו. אין שפה ומילים פשוטות לדבר על גוף, אין "פה" למיניות. כאשר אין מילים התוצאה היא שילדים קולטים שיש כאן תוכן בעייתי שלא מדברים עליו ושאין לגיטימציה לרגש ולאותנטיות אישית של הילד. לצערנו אפשר לראות שקשה יותר לילדים מרקע דתי להגיד בצורה ברורה "לא" לפוגע ובעיקר לגלות אח"כ למבוגר מה קרה.

 

bottom of page