top of page

מה אם אני לא יודע למה הילד שלי חשוף באינטרנט? האם תמיד לחשוד?

 

לפי מחקרים רבים ילדינו חשופים היום לדברים רבים באינטרנט שלא היינו רוצים שייחשפו אליהם. כארבעים אחוז מכל התעבורה האינטרנטית היא פורנוגראפית ובגלישה באינטרנט לא מסונן אי אפשר שלא להיתקל בחומר פורנוגראפי (והגירויים הפורנוגראפיים ממכרים גם ילדים!). לצערנו אפשר לקרוא למרחב האינטרנטי כולו "מרחב פורנוגראפי" כי תכנים שכאלו נכנסים לידיעות חדשותיות, פרסומות, סרטים וכו.. בדרך כלל הילדים שלנו מתקדמים יותר מאיתנו בהיכרות עם עולם המדיה (לדוגמא יש ילדים שיתחברו לאינטרנט על ידי wireless דרך הטאבלט או יודעים לעקוף סיסמאות ולמחוק את ההיסטוריה). חשוב אם כן ליצור מרחב בטוח ומוגן בבית ולסנן את האינטרנט אך עלינו להציב עמדות לגבי מיניות (מה היחס של היהדות לגוף? ליחסים בין גברים לנשים? להנאה? למחויבות ואהבה?) ולחנך את ילדינו להבין ממה ומדוע להישמר כדי שהם יוכלו לבנות גבולות פנימיים. גם לגבי הסכנות האחרות שיש ברשת (סכנות שפורטו בשאלה הקודמת) יש צורך בחינוך ופיקוח. מבחינת פיקוח: נחסום אתרים פוגעניים, נבדוק בהיסטוריית הגלישה (אפשר לראות גם בhistory של הרשתות החברתיות את ההודעות שהילד קיבל ושלח), נפתח עמוד פייסבוק ונציע לילד שלנו (בדרך כלל בצורה גלויה ושקופה) חברות כדי שנוכל לעקוב אחרי העדכונים השוטפים שלו ועל רשימת החברים שלו. המעורבות החינוכית חשובה עוד יותר: נלמד ילדים לא להשתמש ביישומים לא מוכרים ולהבחין בפרסום ובניסיונות לפתות אותו למסור מידע אישי או להיפגש עמו. נערוך הסכם עם הילד שהוא ישתף אותנו ברגע שנחשף לתוכן פוגעני כדי שנוכל לעזור לו. לא נכעס עליו אם נפל קורבן לפעילות שלילית ברשת אלא נעזור לו ונלמד אותו להיות חכם ומוגן יותר בעתיד.

 

bottom of page