top of page

אלו סכנות יש לילדים הגולשים באינטרנט?

 

1. עברייני מין פועלים ברשת במסווה כדי לאתר ילדים, לקיים מערכת יחסים וירטואלית ולפתות אותם למפגש פוגעני.

2. קבוצות קיצוניות בעלות אידיאולוגיות מסוגים שונים משדלים ילדים לאמץ את המטרות שלהם ולפעול בשמם.

3. סחיטה ובריונות. בשיחות פרטיות נתון של איגוד האינטרנט הישראלי מראה על כך ש40% מהילדים בארץ נחשפו לבריונות ברשת.

4. תכנים לא הולמים. ילדים הם סקרניים לגבי הגוף והמיניות שלהם ולגבי מיניות בכלל וריבוי האתרים, הסרטונים והתכנים הפורנוגראפיים והפוגעניים זמינים מאוד (מחקרים מראים שכ40% מכל התעבורה האינטרנטית היא פורנוגראפית).

5. הימורים ברשת. ילדים עם גישה לכרטיסי אשראי עלולים להמר באינטרנט על נושאים שונים.

6. חשיפת מידע אישי. לרוב ילדים לא יודעים לשמור על פרטיותם וזרים יכולים לחשוף מידע אישי ורגיש שיכול להביא לפגיעה בילד או במשפחתו.

7. גניבת זהות. יש עברייני מין שינסו להתחזות לילד ולפעול באינטרנט בשמו כדי לפתות ילדים אחרים. במציאות הזאת הורים צריכים להיות מעורבים בפעילות של הילדים ברשת, לחנך ולפקח תוך דיאלוג פתוח ויצירת אמון.

 

bottom of page