top of page

האם משחקים בעלי אופי מיני בין ילדים נחשבים לפגיעה? 

 

משחקים בעלי אופי מיני יכולים להוות מדרון חלקלק ולהגיע לפגיעה בין ילדים. משחקים (בעיקר בין בנים) כמו "וודג'י, שרוק, שלוק, חמש ארצות וכו.." נפוצים ומוכרים מאוד בין הילדים בכל בית ספר אליו הגענו, מה שמטריד הוא שההורים והמורים לא שמעו עליהם בכלל! כאשר מבוגר אחראי נוכח במשחקים בשעות הפנאי של הילדים הוא יכול לעזור להם לבחון האם אלו משחקים שכדאי להם לשחק בהם. בדרך כלל במשחקים אלו יש ילדים שחשים השפלה ופגיעה, ולעיתים מרחב של משחק פוגעני יכול להידרדר לכדי פגיעה ממשית. בשאלה הבאה נבין את העקרונות שיעזרו לנו להבדיל בין משחק לבין פגיעה.

 

bottom of page