top of page

משפטים לגיל הרך:

חינוך למוגנות מינית ומיניות בריאה בגיל הרך חשוב מאוד, בגילאים אלו אנחנו המבוגרים יכולים לעצב תפיסה פשוטה וחיובית הנובעת מהבנה עמוקה שהגוף הוא טוב והאיברים הפרטיים טובים וחשובים והם פרטיים, שמגע מתאים חשוב מאוד להתפתחות, שאנו צריכים ללמד את הילדים איפוק ויכולת לראות ולהיות אכפתיים לילד/מבוגר שמולם. מיניות ילדית שונה ממיניות בוגרת ומשפטים אלו יעזרו לנו לבסס גישה חיובית.

כדאי להעביר את התוכן והכללים בצורה של דקלומים

:(חזרתיים (המשפטים הינם בגדר המלצה​

  • באיברים הפרטים של ילדים אחרים לא מסתכלים ולא נוגעים - כיון שהם פרטיים, ואם זה קורה לספר להורים/גננת.

  • אין משחקים מתחת לבגדים - כיון שאנחנו שומרים על הפרטיות שלנו ושל ילדים אחרים.

  • ילדים (בגן) גדולים הולכים לבד לשירותים - שירותים הם מקום פרטי ולכן לא מתאים שילדים יכנסו לשם יחד. לכן אם נראה שנכנסים יחד או שנכנסים לנו נקרא מיד לגננת לעזור.

  • אם קורה לי משהו רע אפנה לאמא/גננת לעזרה - ניתן דוגמאות מתי פונים לעזרה.

  • הלב הוא לא מחסן - לעודד שיתוף.

  • אין סודות מההורים/מהגננת

  • בגן שלנו עוזרים לחברים - אם אנו רואים חבר/ה בצרה נספר לגננות.

  • הגוף שלך הוא טוב והאיברים הפרטיים שלך טובים וחשובים ופרטיים.

  • my body’s nobody’s body but mine, you have your own body let me have mine

bottom of page