top of page

הרצאות המבוגרים שלנו

לוקחים אחריות למוגנות - הרצאת הורים לגילאי יסודי 5-12

הרצאה סדנאית בת שעתים בה נעמיק ידע בנושא מיניות ופגיעה, נתנסה בכלים מעשיים באופן חווייתי ישיר וחיובי ליצירת מוגנות מינית במסגרת החינוכית ומחוצה לו. הסדנא מגבירה את יכולתם של המבוגרים להיות רגועים, שאילים ונגישים בנושאי גוף, מיניות ומוגנות וכך במידה רבה לשמור על הילדים. נלמד סימנים,יצירת מוגנות בשגרה, מה עושים כאשר יש חשד / ילד נפגע, דרך פשוטה למענה על שאלות, חשיפה. לפרטים נוספים והזמנת הרצאה

latet_web_icons2018_0006_Vector-Smart-Ob

לגדול שמחים ובטוחים - הרצאת הורים בת שעתיים לגיל הרך 2-6

הגיל הרך הוא הזדמנות לחנך את ילדינו לבריאות ומוגנות מינית ולעצב אצלם תפיסה ראשונית לגבי פרטיות, מרחב אישי,ראיית זולת ועוד.  נלמד ידע (התפתחות נורמלית, יצירת סביבה בריאה ובטוחה, סימנים לפגיעה, מוקדי התרחשות פוגענית, מעגלי פגיעה, ילדים 'פוגעים' ועוד.. ). נלמד כלים לפיתוח עמדות בנושא מוגנות ומיניות בגיל הרך ונתרגל תגובות 'נכונות' לסיטואציות מורכבות מול ילדים ומול הורים. לפרטים נוספים והזמנת הרצאה

latet_web_icons2018_0005_Vector-Smart-Ob

בטוחים ברשת - הרצאה למבוגרים בת שעתיים בנושא מוגנות ברשת ופורנוגרפיה

לצערנו פגיעות רבות קורות ברשת האינטרנט, יש מה לעשות. היכרות עם העולם הוירטואלי שילדים נמצאים בו, סוגים של אתגרים ברשת ומה המניעים העמוקים של ילדים להיות במקומות האלה, מה אני ההורה צריך לעשות ע"מ להיות כתובת, דינמיקה של פגיעה ברשת , עולם פורנוגרפי- מניעים וכלים להתמודדות. מודל הראיון של לתת פה, איך בונים חוסן, תרגול בפועל של שיחות עם ילדים. לפרטים נוספים והזמנת הרצאה

latet_web_icons2018_0000_Vector-Smart-Ob

מתבגרים - הרצאה בת שעתיים להורים בגילאי 12-18

גיל התבגרות כולל גילויים, סקרנות, שאלות, בדיקת גבולות, מיניות בריאה ולעתים אף לפגיעות ברמות שונות. אנחנו רוצים להיות בתמונה בהרצאה בירור אישי וערכי לגיבוש עקרונות בנושא גוף ומיניות, שינויים פיזיים מנטלים בגיל ההתבגרות, הסתגרות ועצמאות, כלים ליצירת ערוצי תקשורת רגשית, סימני מצוקה/ סימנים לפגיעה, שאלות של מתבגרים על מיניות, מדיה ופורנורפיה, אהבה ומערכות יחסים. 

לפרטים נוספים והזמנת הרצאה

latet_web_icons2018_0004_Vector-Smart-Ob
  • מוגנות לקראת הקיץ

  • סדנאות מוגנות מינית לצוותי תנועות נוער

  • סדנאות לוועדי עובדים

  • סדנאות העשרה לצוותי מוגנות

  • "אינטנסיב" סדרת מפגשים לסטודנטים בתוכניות ללימודי טיפול וחינוך

פעילויות מבוגרים נוספות

bottom of page